ИСС с резолюция по плана за възстановяване и становище за енергийната бедност

Икономическият и социален съвет призовава за постигане на консенсус за приемането и реализирането на Националният план за възстановяване и устойчивост...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.