Инж. Васил Яначков: Дори и в пандемия, във всички заводи бяха подписани нови колективни договори