За първи път бе подписан Колективен договор в БД ,,Спортни имоти’’, Благоевград