ЕПИ: Работниците мигранти финансират социалното осигуряване, без да се възползват от него

Въпреки че всеки работник в Европейския съюз следва да бъде социално осигурен, хората, които идват да работят в ЕС от трети страни за кратък период от време, често са изключени от обхвата на социалното осигуряване или не са осигурени за определени рискове. Това разкрива първото широкообхватно проучване на Европейския профсъюзен институт към ЕКП, извършено в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.