Езиковата бариера и условията на труд – пречка за интегрирането на граждани на трети държави

Основните пречки пред работодателите за наемане на граждани на трети държави са непознаване на българското законодателство, размерът на предлаганите възнаграждения...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.