Директивата за платформените работници – какво предвижда и защо са нужни синдикални действия

На 9 декември 2021 r. Европейската комисия представи дългоочакваното предложение за подобряване на условията на труд при работа през платформа. Предложението за директива е една от ключовите инициативи в плана за действие по Европейския стълб на социалните права. Преди това ЕК проведе двуетапна консултация с европейските социални партньори. Тя се допита до мнението на множество...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.