Ганчо Ганчев: Най-важната роля на синдикатите е непрекъснатият надзор върху ръководството

Ганчо Ганчев е председател на синдикалната организация на КНСБ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и член на...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.