Възможности за стратегическо развитие на сектор Енергетика

Стратегическото планиране може да бъде мощен инструмент за секторни развитие при залагане на ясни цели и привличане подкрепата на широки...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.