Втора година ръст на сигналите за влошени условия на труд