Взаимопомощи за над 2,2 млн. лв. е отпуснала НВСК на свои членове

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса  (НВСК) на КНСБ се състоя в началото на юли в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.