Асен Асенов: Преговори за заплати не се водят лесно, но успяхме да договорим по категории персонал

Асен Асенов е председател на Национална федерация „Метал – Електро“. Тя обединява 77 автономни синдикални организации и съюзи на работещите в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.