Анна Ковачева: Във Варна няма съкратени синдикални членове заради епидемичната обстановка